Aplikim projekti ITAFF

Aplikim projekti ITAFF


Në luftë me COVID -19
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore iu përgjigj thirrjes së BE me aplikimin:
ITAFF -“Intelligent technical assistance to fruticulture farmers in new conditions”.