Dite Demostrimi

Dite Demostrimi


Date 25.02.2020. Specialistë të QTTB Vlorë në bashkëpunim me ekstensionist të AREB Tirane, ekstensionist SEB Durrës organizuan Ditë Demostrimi për format e krasitjes ne kulturen e Ullirit.
Ky aktivitet u zhvillua në Bashkinë FusheKrujë- Njësia Administrative Nikël, fshati Mukje.