2017

 • Kerkime
  - 2017 RAPORT PERF. KF VLORE NEKTARINE Dukat | Shiko
  - 2017 RAP.PERF. K.FERME | Shiko
  - 2017 RAP. PARAPRAK K.FERME | Shiko
  - 2017 RAP.PERF. K.F Miza e ullirt | Shiko
 • Produkte
  • Karta teknologjike
   2017 1 KARTE TEKNOLOGJ.. BreshK. e Kalif. (SAN -JOZE) | Shiko
   2017 2 KARTE TEKNOLOGJIKE SHEGA | Shiko
   2017 3 KARTE TEKNOLOGJ. Prodhimi Fidane AGRUME | Shiko
   2017 4 KARTE TEKNOLOGJ. Plehrimi Drufrutore | Shiko
   2017 5 KARTE TEKNOLOGJ.X. Fastidiosa MENDIM | Shiko
   2017 6 KARTE-TEKNOLOGJIKE GOJI BERRY | Shiko
   2017 7 KARTE TEKNOLOGJ. Reabilit. Ngricat Agrume | Shiko
 • Studime
  - 2017-Studim per Kajsine | Shiko
  - 2017-Efekti i nënshartesa Gis 6, Cab.6 | Shiko
  - 2017-Siperfaqja gjethore ne kajsi 2016 | Shiko
  - 2017-Studimi i Qershise kombinimi i ujitjes me plehrim | Shiko
  - 2017-Studimi Pershtat. e kultivareve te Sheges shamogjin | Shiko
  - 2017- Studim Per prodhimin e veres ADHURIM | Shiko
  - 2017- Studim RAP.PERF. INFLUENCA E RRALLIMIT TE LASTAREVE | Shiko
  - 2017- Studim RAP.PERF. INFLUENCA E RRALLIMIT TE GJETHEVE | Shiko
  - 2017-Studim-Qendrueshmeria ndaj ngricave Lida | Shiko
  - 2017-Studim Raporti VJETOR lume | Shiko
  - 2017- Studim-Vleresimi i Produktit Perf. cv. Autokton ULLI | Shiko
  - 2017-Studim Cv. te Ullirit | Shiko
  - 2017-Studim-Perpuethmeria N.Shartes Agrume | Shiko
  - 2017-Studim-Për kul. e Rinj Shege Adhurim | Shiko
  - 2017-Studim RAP. PERF. Monitorimi i X.fastidioza Mendim | Shiko
  - 2017- Studim-Mbajtja e Kurores Pulez+Karkanjoz Llambro | Shiko
  - 2017-Studimi Ornela (1) | Shiko