Demostrim Fushor

Demostrim Fushor


Data: 13.02.2020

QTTB Vlore ne bashkepunim me AREB Tirane organizuan Dite Fushore mbi perdorimin e mekanikes ne krasitjen e ullirit. Ky aktivitet u zhvillua ne Baldushk te Tiranes.
Fermereve te zones iu demostrua perdorimi i mjeteve krasitese si dhe epersite e perdorimit te tyre.
Ne kete bashkepunim moren pjese perfaqesues te Ministrise se Bujesise dhe Zhvillimit Rural si dhe Operator te tregtimit te agregateve bujqesore.
Fermeret u konsultuan dhe u sqaruan per shume pyetje dhe probleme per kete teme.