Ekspertize per kulturen e lajthise.

Ekspertize per kulturen e lajthise.


Ekspertiza e kryer nga specialistë të QTTB Vlorë në bashkëpunim me AREB Lushnje dhe SEB Gjirokastër mbi problemet e prekjes nga dëmtuesit ne parcelat e fermerit te mbjella me lajthi në zonen e Valarese-Gjirokastër.