Interviste ne RTSH24

Interviste ne RTSH24


Intervistë në RTSH24 lidhur me problemet:
-si po përballet sektori i bujqësisë ne veçanti në frutikulturë.
-ku duhet të përqendrohet vëmendja e fermerëve në këtë sezon,
-cilat janë kërkesat e fermerëve në këtë situatë pandemie.