Kerkim ne ferme

Kerkim ne ferme


Date 5.03.2020. Specialistë të QTTB Vlorë vazhdojne marrjen e të dhënave për zhvillimin e bimëve dhe hartimin e planit të plehrimit për fermerët ku është ngritur kërkimi bazuar në analizat e tokës të kryera në QTTB Fushë-Krujë. Studimi i ngritur lidhur me “Përshtatshmërinë e kultivarëve të huaj të arrës”. Eshte në zonen Cerrik te Elbasanit ndiqet edhe në bashkëpunim me specialist të të Sektorit të Ekstensionit Bujqësor në Elbasan.