Kërkim në Fermë

Kërkim në Fermë


Date 10.03.2020. Specialistë të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë ngritën studimin e Kërkimit në Fermë në zonën Fratar të Mallakstrës.
Kërkimi në fermë do të studiojë shkaqet e dështimit të prodhimit në ulli, në kultivarin Kalinjot.