Kerkim ne ferme

Date 10.03.2020. Specialistë të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë ngritën studimin e Kërkimit në Fermë në zonën Fratar të Mallakstrës. Kërkimi në fermë do të studiojë shkaqet e dështimit të prodhimit në ulli, në kultivarin Kalinjot.