Aktivitete

Info Day supporting partner PB4 Region of Vlore

OLIVE_CULTURE PROJECT   In the framework of the project “OLIVE_CULTURE” was organized today in the premises of QTTB Vlora in cooperation with the Vlora Regional Council a seminar on “Application […]

OLIVE_CULTURE

In the framework of the OLIVE_CULTURE project, ATTC Vlora (PB5) has purchased the reagents for the analysis of the DNA of the olive. During this period the sampling of the […]

Studim

Datë 5.03.2020. Specialistë të QTTB Vlorë per realizimin e Studimit me teme: “Ndikimi i përbërjes mekanike të rrushit në cilësisë e prodhimin të rrushit për verë i kultivarit autokton Pulëz”, […]

Kërkim në fermë

Date 5.03.2020 Specialistë të QTTB Vlorë ne Fushe-Peshtan Berat. Vazhdojnë marrjen e të dhënave në eksperimentin e ngritur me temë: “Ndikimi i përdorimit të rrallimit kimik me fitohormonin Giberelinë në […]

Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve.

Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve. U realizua sot mbjellja e kalemave në substrakt perlit në kushte serre të QTTB-se me ngrohje bazale. Rinovimi […]

Kërkim në Fermë

Date: 03.03.2020 Specialist të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Vlorë kanë ngritur Kërkimin në fermë për “Përshtatshmërinë e kultivarëve të huaj të arrës” Kërkimi është ngritur në fermën […]

Lajme

Date 3.03.2020. Në QTTB Vlorë u zhvillua takim sensibilizimi mbi proçesin e çertifikimit sipas standarteve, gjetjet nga vrojtimi dhe politikat e BE për bujqësine bio.

Trajnim

Date 28.02.2020. Specialistë të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë, organizuan sot në ambjentet e Agjensisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Tiranë, trajnim të hapur me specialist, ekstensionist dhe […]

Dite Demostrimi

Date 25.02.2020. Specialistë të QTTB Vlorë në bashkëpunim me ekstensionist të AREB Tirane, ekstensionist SEB Durrës organizuan Ditë Demostrimi për format e krasitjes ne kulturen e Ullirit. Ky aktivitet u […]

Asistence teknike

Date 24.02.2020 Grupi i specialistëve QTTB Vlorë monitoroi problematikat e kultivimit të ullirit ne zonen e Zadrimes-Njesia Administrative Blinisht fshati Krajan. Ne takimin e organizuar nga specialiste te QTTB Vlore […]

Interviste

Data : 21.02.2020   TV Apollon mori ne interviste specialiste te QTTB Vlore per te orientuar fermeret, specialiste te bujqesise, ekstensionit lidhur me Sherbimet ne kulturat drufrutore.      

Dite fushe

Data: 21.02.2020 Specialiste te QTTB Vlore zhvilluan  ne Dukat- Vlore, takim dhe demostrim te teknikave te krasitjes te kultures se arres.  

Prezantim projekti “Food4Health”

U zhvillua sot date 11.12.2019, ne Hotel International Event i Hapur Publik i Projektit: Zinxhiri inovativ dhe i qëndrueshëm i Agro-Ushqimit dhe Peshkimit për tregun ndërkufitar të SME-ve. FOOD4HEALTH; Interreg […]

Demostrim Fushor

Data: 13.02.2020 QTTB Vlore ne bashkepunim me AREB Tirane organizuan Dite Fushore mbi perdorimin e mekanikes ne krasitjen e ullirit. Ky aktivitet u zhvillua ne Baldushk te Tiranes. Fermereve te […]

Prezantim Projekti “Food4Health”

18.11.2019 Në kuadër të javës italiane të kulturës, u prezantua sot projekti “Food4Health”, i mbështetur nga asistenca financiare e BE-së, Interreg IPA, CBC. Ky projekt ka për qëllim të përmirësojë […]

Trajnim

Data: 17.02.2020 QTTB Vlore ka zhvilluar ne ambjentete e SEB Fier Trajnim me specialist te bujesise, ekstensionist dhe fermer. Ky trajnim u realizua ne bashkepunim me Sektorin e Ekstensionit Bujqesor […]

Takimi konsultues per masat e reja te Programit IPARD.

-Agro-ambjenti, klima dhe fermat organike, -Implementimi i Strategjisë Lokale të Veprimit–Përqasja LEADER, -Shërbimet Këshillimore.

Project: OLIVE_CULTURE; Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMES.

OLIVE_CULTURE, contributes to the following key objectives of Europe 2020 Strategy: Smart growth, by supporting business services, and tourism development and Sustainable growth, by promoting environmental protection and sustainable use […]

Project: OLIVE_CULTURE. Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMES

PUBLICATIONOCOC OLIVE_CULTURE, contributes to the following key objectives of Europe 2020 Strategy: Smart growth, by supporting business services, and tourism development and sustainable growth, by promoting environmental protection and sustainable […]

Ditë Fushe

Në Sektorin e Zgjatjes Bujqësore në Gjirokastër, specialistët e QTTB Vlorë zhvilluan “Ditën e Lajthia” në 4 Mars 2019. Demonstrimi i teknikave të ruajtjes së formave në lajthi u krye. […]

Demostrime

Krasitja e bimëve frutore, pemët frutore, hardhia, ulliri. Ky demonstrim u organizua në Shamogjin Baza Eksperimentale / Prodhimi me specialistë dhe fermerë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësore Vlorë, Fier, Agjensia […]

SEB Berat.

Me 25.04.2019 specialistët e QTTB Vlorë zhvilluan seanca trajnimi me specialistë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësor dhe fermerë të rajonit të Beratit. Temat e përfshira: • Mbrojtja e ullirit nga […]

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Durrës

Më datën 10.04.2019 specialistë të QTTB Vlorë zhvilluan tema trajnimi me specialistë te Sektorit te Ekstensionit Bujqesor Durres e fermerë. Numri i temave të trajnimit 5. Temat kishin për qëllim […]

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Fier

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Fier Me 18 shkurt 2019 specialistë të QTTB Vlorë zhvilluan trajnim me specialistë dhe fermerë te Sektorit te Ekstensionit Bujqesor Fier e fermerë. Në këtë trajnim […]

Sektori i Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër.

Më 4 Mars 2019, u zhvilluan temat e trajnimit me specialistë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër dhe fermerëve. Temat e përgatitura nga specialistë adresuan çështje shqetësuese siç janë: Sëmundjet […]

Sektori Ekstensionit Bujqësor Kukës

Më 6 Mars 2019 u zhvilluan temat e trajnimit me specialistin e Sektorit të Ekstencionit Bujqësore të Kukësit dhe fermerët. Ndikimi i formave të kultivimit të lajthisë në cilësinë e […]

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Lezhë

Më 8.04.2019 specialistë të QTTB zhvilluan tema trajnimi me specialistë e fermerë. U trajtuan temat: Roli i plehrave  dhe pesticideve  në jetëgjatësinë e bimës. Njohja me karakteristikat  e varieteteve  të […]