Projekti OLIVE_CULTURE

Projekti OLIVE_CULTURE


Ne kuader te Projektit OLIVE_CULTURE-Vlore, filloi monitorimin e mizes se ullirit ( B. oleae) me kurthe te ndryshem monitorimi te shperndare ne ferma Pilot. Nga verifikimi i bere sot, konstatuam se ne keto kurthe u kapen 2-3 miza te ullirit. Jemi ne fillim te fluturimit por me nje dinamike te ulet. Tani eshte momenti i perdorimit te metodave alternatve per luftimin e insektit te rritur, siç jane: perdorimi Eco trapeve, varja e shisheve plastike me solucion terheqes (metoda Olipe), sperkatje e 1 meter katror nga lindja cdo 14 dite me praparatin Suksses. Perdorimi i ketyre metodave do te ndikoje ne uljen e popullates te mizes se ullirit e per pasoje do te kemi nje depozitim te ulet te vezeve ne kokerr. Mos hezitoni. Eshte momenti qe te filloni me trajtimet qe rekomandohen.

Kujdes !

Ne ullishtat nen uje situata kerkon vleresim tjeter pasi miza mund te depozotoje veze me heret. Mbani lidhje me specialistet e mbrojtjes se bimeve!

Pune te mbare!