Takimi konsultues per masat e reja te Programit IPARD.

Data 20.02.2020
-Agro-ambjenti, klima dhe fermat organike,
-Implementimi i Strategjisë Lokale të Veprimit–Përqasja LEADER,
-Shërbimet Këshillimore.

Fotografia e QTTB Vlorë    Fotografia e QTTB Vlorë