Rreth QTTB Vlore

Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqësore, Vlorë

Identifikimin, testimin, përshtatjen dhe futjen në praktikat bujqësore të metodave dhe materialeve (inputeve) të Përgatitjen e paketave teknologjike për kulturat bujqësore kryesore dhe mbarështimin e kafshëve. Kërkime dhe testime në ferma bujqësore për problemet e ngritura nga fermerët e rajoneve përkatës. Trajnime për specialistë të bujqësisë, fermerë, studentë të shkencave bujqësore dhe subjekte të tjerë të interesuar.

Më Shumë
Publikime .

Publikimet tona ofrojnë ide të reja dhe rekomandime të politikave për praktikuesit se si të përfitojnë nga mundësitë globale dhe të zgjidhin sfidat e përbashkëta.

Më Shumë
Aktivitete .
Miresevini në zyrën tonë.

Ne jemi të vendosur në Shamogjin, një fshat pranë qytetit të Vlorës. Nëse dëshironi të vini, mund të shihni hartën më poshtë.

Novoselë Vlorë, Albania


info@attcvlore.al