2018

 • Kerkime
  - Rehabilitimi i agrumishteve të dëmtuara nga ngricat | Shiko
  - Ndikimi i formave të mbajtjes së lajthisë në cilësinë e prodhimit | Shiko
  - Përmirësimi i cilësisë së prodhimit nëpërmjet krasitjes në rrushin e tavolinës. | Shiko
  - Ndikimi i kohës dhe shkallës së reduktimit të vegjetacionit në treguesit sasior e cilësor të prodhimit të hardhisë | Shiko
 • Produkte
 • Studime
  1. Karakterizimi ampelografik & agrobiologjik i kultivarëve autoktone te hardhise në Bazën EksperimentaleProdhuese | Shiko
  2. Karakterizimi morfologjik i aksesioneve të pemëve frutore autoktone të koleksionit | Shiko
  3. Prova të shtimit të disa nënshartesave të reja që shtohen në laboratorin “in vitro” | Shiko
  4. Përshtatshmëria e kultivarëve të rinj të Shegës | Shiko
  5. Ndikimi i krasitjes verore në cilësinë e prodhimit në kulturën e Kajsisë | Shiko
  6. Influenca e rrallimit të lastarëve në zhvillimin vegjetativ e prodhues në vreshtat autoktone për prodhim vere. | Shiko
  8. Ndikimi i mbajtjes së kurorës në kultivarët autokton (Pulëz dhe Karkanjoz). | Shiko
  9. Shёndetёsimi me teknika in vitro i kultivarёve autoktonё tё hardhisё (Kallmet, Vlosh , Shesh i Zi) nga infeksione virale | Shiko
  10. Efekti i polenizimit artificial, në rendimentin e prodhimit të rrushit dhe cilësitë e tij, në kultivarin “Kallmet”. | Shiko
  11. Efekti i ujitjes në vreshtë, kultivari “Debinë e bardhe” në rritjen e rendimentit dhe përmirësimin e cilësisë së prodhimit. | Shiko
 • Raport
  Raporti Vjetor 2018 | Shiko