FTESE PER PJESEMARRJE: DITE DEMOSTRATIVE

FTESE PER PJESEMARRJE: DITE DEMOSTRATIVE


QTTB Vlore Organizon me date 5 qershor 2020, ora 10.00 ne ambjentet e institucionit.

DITE DEMOSTRATIVE ME TEME:

•Krasitja e gjelbër në kulturat bërthamore-pjeshkë, qershi, kajsi.
•Kultivaret e rinj të kulturave bërthamore-pjeshkë, kajsi dhe qershi.
•Menaxhimi i tokës, punimet e cekëta në kulturat drufrutore.