Food4Health project takim informues nr 2

Food4Health project takim informues nr 2


Në kuadër të projektit “ FOOD 4 HEALTH “ “Zinxhiri i vlerave të qëndrueshme dhe inovative në sektorin e agroushqimit dhe peshkimit për tregun ndërkufitar te NVM-ve” u organizua  sot ne 10/05/2022 ne Radhime takimi informues nr. 2  me pjesmarrjen e grupeve te interesit , peshkatare te zones, perfaqesues te Agjensise Rajonale te Zonave te  Mbrojtura , perfaqesues te QTTB Vlore.

Ne kete takim u diskutua per linjen e prodhimit dhe mbi bisness planin qe do te zbatohet ne kete foodlab. Pjesmarresit diskutuan dhe shprehen opinionet e tyre per ecurine e deritanishme te projektit .