Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve.

Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve.


Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve.
U realizua sot mbjellja e kalemave në substrakt perlit në kushte serre të QTTB-se me ngrohje bazale.
Rinovimi i bimëve “mëmë” të specieve dhe varieteteve të cilat do të shumëzohen me metodën in vitro.
U vendosën kalema te nënshartesave të pjeshkës GF 677, qershise Cab 6 dhe disa varietete shegë.