Skema Kombetare te mbeshtetjes se fermereve!

Skema Kombetare te mbeshtetjes se fermereve!


Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural do të hapin aplikimet për Skemën Kombëtare të mbështetjes për fermerët 👨‍🌾👩‍🌾

👉Aplikimet do të kryhen vetëm online në e-Albania, nga data 29 Maj – 19 Qershor 2020.