Trajnim me specialiste te SEB-Gjirokaster

Trajnim me specialiste te SEB-Gjirokaster


Në datën 17.06.2020 në ambjentet e SEB Gjirokastër u zhvillua trajnim me specialistë e fermerë me temat.
-Praktikat më të mira të kultivimit të pemëve, vreshtave dhe ullirit në përshtatje me ndryshimet klimatike.
-Krasitja e ullishteve të degraduara.
-Njohja me kultivarët kryesor të rrushit për tryezë të përshtatur në zonat klimatike
-Orientimet për zhvillimin e pemëve frutore autoktone në drejtim të agroturizmit.