Lajme

Lajme


Date 3.03.2020. Në QTTB Vlorë u zhvillua takim sensibilizimi mbi proçesin e çertifikimit sipas standarteve, gjetjet nga vrojtimi dhe politikat e BE për bujqësine bio.