Category: Uncategorized

Asistence teknike

Date 24.02.2020 Grupi i specialistëve QTTB Vlorë monitoroi problematikat e kultivimit të ullirit ne zonen e Zadrimes-Njesia Administrative Blinisht fshati Krajan. Ne takimin e organizuar nga specialiste te…

Demostrim Fushor

Data: 13.02.2020 QTTB Vlore ne bashkepunim me AREB Tirane organizuan Dite Fushore mbi perdorimin e mekanikes ne krasitjen e ullirit. Ky aktivitet u zhvillua ne Baldushk te Tiranes.…

Demostrime

Krasitja e bimëve frutore, pemët frutore, hardhia, ulliri. Ky demonstrim u organizua në Shamogjin Baza Eksperimentale / Prodhimi me specialistë dhe fermerë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësore Vlorë,…

Dite Demostrimi

Date 25.02.2020. Specialistë të QTTB Vlorë në bashkëpunim me ekstensionist të AREB Tirane, ekstensionist SEB Durrës organizuan Ditë Demostrimi për format e krasitjes ne kulturen e Ullirit. Ky…

Dite fushe

Data: 21.02.2020 Specialiste te QTTB Vlore zhvilluan  ne Dukat- Vlore, takim dhe demostrim te teknikave te krasitjes te kultures se arres.  

Ditë Fushe

Në Sektorin e Zgjatjes Bujqësore në Gjirokastër, specialistët e QTTB Vlorë zhvilluan "Ditën e Lajthia" në 4 Mars 2019. Demonstrimi i teknikave të ruajtjes së formave në lajthi…

Info Day supporting partner PB4 Region of Vlore

OLIVE_CULTURE PROJECT   In the framework of the project "OLIVE_CULTURE" was organized today in the premises of QTTB Vlora in cooperation with the Vlora Regional Council a seminar…

Interviste

Data : 21.02.2020   TV Apollon mori ne interviste specialiste te QTTB Vlore per te orientuar fermeret, specialiste te bujqesise, ekstensionit lidhur me Sherbimet ne kulturat drufrutore.  …

Kërkim në Fermë

Date: 03.03.2020 Specialist të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Vlorë kanë ngritur Kërkimin në fermë për "Përshtatshmërinë e kultivarëve të huaj të arrës" Kërkimi është ngritur…

Kërkim në fermë

Date 5.03.2020 Specialistë të QTTB Vlorë ne Fushe-Peshtan Berat. Vazhdojnë marrjen e të dhënave në eksperimentin e ngritur me temë: “Ndikimi i përdorimit të rrallimit kimik me fitohormonin…

Lajme

Date 3.03.2020. Në QTTB Vlorë u zhvillua takim sensibilizimi mbi proçesin e çertifikimit sipas standarteve, gjetjet nga vrojtimi dhe politikat e BE për bujqësine bio.

OLIVE_CULTURE

In the framework of the OLIVE_CULTURE project, ATTC Vlora (PB5) has purchased the reagents for the analysis of the DNA of the olive. During this period the sampling…

Prezantim projekti “Food4Health”

U zhvillua sot date 11.12.2019, ne Hotel International Event i Hapur Publik i Projektit: Zinxhiri inovativ dhe i qëndrueshëm i Agro-Ushqimit dhe Peshkimit për tregun ndërkufitar të SME-ve.…

Prezantim Projekti “Food4Health”

18.11.2019 Në kuadër të javës italiane të kulturës, u prezantua sot projekti “Food4Health”, i mbështetur nga asistenca financiare e BE-së, Interreg IPA, CBC. Ky projekt ka për qëllim…

Project: OLIVE_CULTURE; Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMES.

OLIVE_CULTURE, contributes to the following key objectives of Europe 2020 Strategy: Smart growth, by supporting business services, and tourism development and Sustainable growth, by promoting environmental protection and…

Project: OLIVE_CULTURE. Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMES

PUBLICATIONOCOC OLIVE_CULTURE, contributes to the following key objectives of Europe 2020 Strategy: Smart growth, by supporting business services, and tourism development and sustainable growth, by promoting environmental protection…

Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve.

Rinovimi i materialit bimor i cili përdorët për shumëzimin vegjetativ të bimëve. U realizua sot mbjellja e kalemave në substrakt perlit në kushte serre të QTTB-se me ngrohje…

SEB Berat.

Me 25.04.2019 specialistët e QTTB Vlorë zhvilluan seanca trajnimi me specialistë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësor dhe fermerë të rajonit të Beratit. Temat e përfshira: • Mbrojtja e…

Sektori Ekstensionit Bujqësor Kukës

Më 6 Mars 2019 u zhvilluan temat e trajnimit me specialistin e Sektorit të Ekstencionit Bujqësore të Kukësit dhe fermerët. Ndikimi i formave të kultivimit të lajthisë në…

Sektori i Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër.

Më 4 Mars 2019, u zhvilluan temat e trajnimit me specialistë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër dhe fermerëve. Temat e përgatitura nga specialistë adresuan çështje shqetësuese siç…

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Durrës

Më datën 10.04.2019 specialistë të QTTB Vlorë zhvilluan tema trajnimi me specialistë te Sektorit te Ekstensionit Bujqesor Durres e fermerë. Numri i temave të trajnimit 5. Temat kishin…

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Fier

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Fier Me 18 shkurt 2019 specialistë të QTTB Vlorë zhvilluan trajnim me specialistë dhe fermerë te Sektorit te Ekstensionit Bujqesor Fier e fermerë. Në…

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Lezhë

Më 8.04.2019 specialistë të QTTB zhvilluan tema trajnimi me specialistë e fermerë. U trajtuan temat: Roli i plehrave  dhe pesticideve  në jetëgjatësinë e bimës. Njohja me karakteristikat  e…

Studim

Datë 5.03.2020. Specialistë të QTTB Vlorë per realizimin e Studimit me teme: “Ndikimi i përbërjes mekanike të rrushit në cilësisë e prodhimin të rrushit për verë i kultivarit…

Takimi konsultues per masat e reja te Programit IPARD.

-Agro-ambjenti, klima dhe fermat organike, -Implementimi i Strategjisë Lokale të Veprimit–Përqasja LEADER, -Shërbimet Këshillimore.

Trajnim

Date 28.02.2020. Specialistë të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë, organizuan sot në ambjentet e Agjensisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Tiranë, trajnim të hapur me specialist,…

Trajnim

Data: 17.02.2020 QTTB Vlore ka zhvilluar ne ambjentete e SEB Fier Trajnim me specialist te bujesise, ekstensionist dhe fermer. Ky trajnim u realizua ne bashkepunim me Sektorin e…