Demostrime

Demostrime


Krasitja e bimëve frutore, pemët frutore, hardhia, ulliri.

Ky demonstrim u organizua në Shamogjin Baza Eksperimentale / Prodhimi me specialistë dhe fermerë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësore Vlorë, Fier, Agjensia Rajonale e Ekstencionit Bujqësore Lushnje dhe Tiranë. Specialistët e pemëve frutore demonstruan modelet dhe rregullat e krasitjes të ndjekura gjatë këtij procesi të pemëve frutore.

Trajtimet dimërore në të lashtat e pemëve.

Një specialist për mbrojtjen e bimëve demonstroi rregullat dhe metodat e trajtimit dhe përgatitjeve të përdorura gjatë trajtimeve dimërore në të lashtat.