Dite fushe

Dite fushe


Data: 21.02.2020

Specialiste te QTTB Vlore zhvilluan  ne Dukat- Vlore, takim dhe demostrim te teknikave te krasitjes te kultures se arres.