Kërkim në fermë

Kërkim në fermë


Date 5.03.2020

Specialistë të QTTB Vlorë ne Fushe-Peshtan Berat. Vazhdojnë marrjen e të dhënave në eksperimentin e ngritur me temë: “Ndikimi i përdorimit të rrallimit kimik me fitohormonin Giberelinë në cilësinë dhe prodhimtarinë e rrushit të verës së bardhë të kultivari autokton Pulëz”. Ky kërkim ndiqet edhe në bashkëpunim me specialist të Sektorit të Ekstensionit Bujqësor në Berat.