Sektori i Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër.

Sektori i Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër.


Më 4 Mars 2019, u zhvilluan temat e trajnimit me specialistë të Sektorit të Ekstencionit Bujqësore Gjirokastër dhe fermerëve. Temat e përgatitura nga specialistë adresuan çështje shqetësuese siç janë:

Sëmundjet e lajthisë dhe lufta e tyre;
Teknika të krasitjes së hardhisë sipas kultivarit dhe destinacionit të prodhimit;
Mbrojtje nga sëmundjet e pemëve bërthamore;
Mënyrat e Kultivimit të Goji Berry;