Sektori i Ekstensionit Bujqesor Lezhë

Sektori i Ekstensionit Bujqesor Lezhë


Më 8.04.2019 specialistë të QTTB zhvilluan tema trajnimi me specialistë e fermerë.

U trajtuan temat:

  • Roli i plehrave  dhe pesticideve  në jetëgjatësinë e bimës.
  • Njohja me karakteristikat  e varieteteve  të pemëve frutore qershi, shegë dhe lajthi të kërkuara nga tregu.

Nga ana e pjesemarrësve pati interes,  pyetjet dhe diskutimet ishin të shumta.