Studim

Studim


Datë 5.03.2020.

Specialistë të QTTB Vlorë per realizimin e Studimit me teme: “Ndikimi i përbërjes mekanike të rrushit në cilësisë e prodhimin të rrushit për verë i kultivarit autokton Pulëz”, ne Fushe-Peshtan Berat. Ky kërkim ndiqet edhe në bashkëpunim me specialist të Sektorit të Ekstensionit Bujqësor në Berat.