Trajnim

Trajnim


Date 28.02.2020. Specialistë të Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë, organizuan sot në ambjentet e Agjensisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Tiranë, trajnim të hapur me specialist, ekstensionist dhe fermerë.
Në këtë trajnim u referuan temat:
a. Kultivimi bimëve të rralla si aronia, mjedra, manaferra etj;
b. Ndikimit i plehrimit organo-mineral dhe krasitjes në stabilitetin e bimës dhe të prodhimit në ullishtet intensive.

 

Fotografia e QTTB Vlorë        Fotografia e QTTB Vlorë

 

Fotografia e QTTB Vlorë