Trajnim

Trajnim


Data: 17.02.2020

QTTB Vlore ka zhvilluar ne ambjentete e SEB Fier Trajnim me specialist te bujesise, ekstensionist dhe fermer.
Ky trajnim u realizua ne bashkepunim me Sektorin e Ekstensionit Bujqesor Fier.
U trajtuan tema problematik per vreshtin, ullirin dhe pemet frutore
Teknologji e prodhimit te rrushit ne ambjente te mbrojtura.
Orientime për zhvillimin pemëve frutore autokton për një zhvillim të agriturizmit.
Periodiciteti ne kulturen e ullirit dhe masat per zbutjen e tij.

Ky takim ishte me shume interes nga pjesemarresit dhe pati shume diskutime dhe pyetje.